About

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอบทความทางด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฯ ของสภาวิชาชีพบัญชี และภาษีตามประมวลรัษฎากรเป็นหลัก และได้เพิ่มเติมบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานที่เกี่ยวข้อง และแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s